Giatec icor concrete testing tool

Aularq Giatec icor concrete testing toolGIATEC posa en el mercat un dispositiu en el mercat que permet avaluar el potencial de corrosió de les armadures ocultes del formigó armat sense necessitat d’accedir a elles.
El mètode fins ara més extès era l’anomenat del potencial de corrosió. El procediment ofereix una forma ràpida, rendible i no destructiva per avaluar la corrosió. La prova proporciona informació valuosa sobre la probabilitat de la corrosió i ajuda en l’assegurament de la qualitat de la reparació i rehabilitació del formigó. Diverses associacions estàndard han estandarditzat el procediment de prova, incloent el ASTM C 876, UNI 10174 i RILEM TC 154. Segons el valor potencial de corrosió de mitja cel·la mesurat, es determina la probabilitat de corrosió activa.

 

Veure l’eina: GIATEC Wireless NDT Corrosion Detection