Aularq

Tècniques d’auscultació i diagnosi aplicades a l’arquitectura

 

AULARQ és una iniciativa sorgida d’un conveni entre la UPC i diversos arquitectes, amb la finalitat d’impulsar l’ús i aplicacions de les tècniques d’auscultació a l’arquitectura. Amb aquest objectiu, la UPC ha format estudiants del grau d’arquitectura en les bases i aplicació d’aquestes tècniques d’auscultació.

Recentment AULARQ ha promogut una iniciativa conjunta entre l’ETSAV (UPC) i la Demarcació de Barcelona del CoAC, per tal de facilitar als arquitectes col·legiats la realització d’inspeccions i diagnosis prèvies a través d’aquestes tècniques d’auscultació i permetre alhora als alumnes formar-se en casos reals.

La Demarcació de Barcelona del CoAC i AULARQ esperen amb aquesta iniciativa conjunta apropar als arquitectes col·legiats el benefici d’aquestes tècniques d’auscultació i col·laborar en la formació dels futurs arquitectes.
Com puc utilitzar els serveis d’AULARQ?
L’arquitecte col·legiat formularà una petició a través del web www.aularq.com. Des d’AULARQ es contactarà telefònicament amb cada petició i se sol·licitarà, si escau, les dades que es precisin per a definir el cas a estudiar (fotografies, esquemes gràfics, etc.). Preavaluada la petició i la informació rebuda, AULARQ formularà una proposta d’auscultació personalitzada i valorada que sotmetrà a l’arquitecte col·legiat per a la seva verificació i acceptació, si escau.
Acceptada la proposta, es procedirà a iniciar la tasca de camp, amb els equips disponibles de cara a obtenir els resultats processables i emetre l’oportú informe.

 

contacte aularq barcelona
Contactar amb AULARQ