Com puc utilitzar els serveis d’AULARQ ?

L’arquitecte col·legiat formularà una petició per mail a info@aularq.com o a través de la web d’AULARQ . Des d’Aularq es contactarà telefònicament amb cada petició i se sol·licitarà, si escau, les dades que es precisin per a definir el cas a estudiar (fotografies, esquemes gràfics, etc.).