El grup AULARQ s’ha constituït per donar una millor resposta a les preguntes i consultes que cada dia es formulen a les obres i als projectes de construcció sobre la viabilitat, capacitat i utilitat de les tècniques d’auscultació no destructiva i així ajudar als tècnics de l’arquitectura, l’edificació i la construcció a resoldre amb més solvència i rapidesa les incògnites i conflictes als quals s’han d’enfrontar.