L’ AAEPFMC posa a disposició dels seus associats un servei de lloguer d’aparells de mesura i diagnosi

L’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC) posa a disposició dels seus associats un servei de lloguer d’aparells de mesura i diagnosi.

Agrupacio Arquitectes Experts Pericials Forenses i Mediadors AAEPFMC

L’objectiu del servei és facilitar l’accés a eines d’alta qualitat per als amidaments propis de la perícia en dictàmens de lesions de l’edificació.
La mesura professional amb instruments correctament calibrats augmenta la qualitat del treball pericial, fonamenta les conclusions i ofereix criteris objectius per a la presa de decisions justes.
El maneig de moltes de les eines requereix preparació i formació.
Un ús sense coneixement de com utilitzar-les pot conduir a conclusions errònies i enganys.
L’AAEPFMC organitza formació sobre les eines de la maleta i les seves aplicacions.
Al mateix temps, per fomentar la pràctica prèvia, s’ofereix als agrupats la possibilitat de llogar packs de pràctica a preu molt assequible, que permeten familiaritzar-se i explorar el maneig de l’instrumental.

Clic aqui per anar-hi