Joan Lluís Zamora i Mestre
Joan Lluís Zamora i Mestre

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) (1986).
Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (1994). “Cum Laude”.
Professor titular de Tècniques de Construcció Interior, d’Acústica i de Tècniques d’Auscultació al Departament de tecnologia de l’arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Investigador a l’ Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) des de la seva fundació (1981).
Ha estat Sots-director Acadèmic i també Secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (UPC) . Ha estat director del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la Universitat Politècnica de Catalunya
Ha publicat diversos articles (32) a les revistes “CSTB magazine” , “CAU”, “Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme”, “Tectónica”, “AB”, ” Projeckt Revue “, “INDE”, “AFL”, etc.
Ha publicat també diversos llibres (18) i capítols de llibres (8) per a l’ITEC, el Col•legi d’Arquitectes de Catalunya i el govern de la Generalitat de Catalunya.
Ha assessorat diverses empreses privades i administracions locals en temàtiques d’ordenació urbanística i innovació tecnològica.
Es membre de la Plataforma Tecnológica de la Construcción Española, coordinador del Programa de Doctorat “Tecnologia a l’Arquitectura, l’Edificación I l’Urbanisme” i Coordinador del grup de recerca LiTA (Laboratori d’Innovació i Tecnología a l’Arquitectura) de la UPC.
Ha estat membre del Consell Social de la UPC, del Consell de Govern de la UPC, Conseller de Edicions UPC S.L. i Vicepresident del Consell de Departaments de la UPC.
Ha desenvolupat diverses patents industrials (5).