Journal of Nondestructive Evaluation

Us recomanen la consulta de la revista Journal of Nondestructive Evaluation

Journal of Nondestructive Evaluation

ISSN: 0195-9298 (Print) 1573-4862 (Online) que us manté en l’actualitat científico técnica dels darrers avanços en tècniques no destructives per avaluar bona part dels elements de l’arquitectura i l’enginyeria.

Veure  aqui

i aqui