La firma GIATEC ha tret una eina de prova no destructiva de formigó per a l’avaluació detallada de la corrosió d’estructures de formigó armat sense una connexió elèctrica a les barres de reforç.

La firma GIATEC ha tret una eina de prova no destructiva de formigó per a l’avaluació detallada de la corrosió d’estructures de formigó armat sense una connexió elèctrica a les barres de reforç.

 

Que permet obtenir:

giatec aularq barcelona

  • Cartografia de velocitat de corrosió de les barres de reforç
  • Mapeig potencial de corrosió de les barres de reforç
  • Resistivitat elèctrica real in situ del formigó
  • Temperatura ambient i humitat relativa