AULARQ RECERCA

Les tècniques d’auscultació que arriben al sector de la construcció s’han generat sovint en altres sector capdavanters com la industria pesada o la medicina. Això significa ara que el seu preu ja es més assequible fa anys però que manca encara molt rodatge i experiència en la seva aplicació en el nostre sector, sigui la obra nova o la rehabilitació. El grup es planteja, gracies al seu acord amb la UPC, de desenvolupar estudis i recerques a nivell de Màster i Doctorat.

 

 

 

 

 

 

 

  • Anàlisis tècniques i físiques del comportament de les cobertes “fresques” (cool roofs) : el cas de Catalunya
  • Estudio sobre la aplicación de la imagen digital para la evaluación no destructiva del proceso de fraguado de materiales proyectados en la construcción
  • Aplicación de los materiales de cambio de fase en el mobiliario interior como reguladores de temperatura
  • Fachada antiradiante para el tropico caribeño: viabilidad de una fachada antiradiante para revestimientos de cemento mediante la aplicación de pigmentos NIR
  • Procesado de imágenes digitales de superficies de hormigón, mediante la aplicación del software MATLAB
  • Correlación de diferentes métodos de detección no destructivos de anomalías en el hormigón: detección visual, resistividad eléctrica, velocidad ultrasónica y esclerómetro
  • Estudio de las posibilidades de adecuar los procesos de absorción y evaporación del agua por los revestimientos de fachadas en los procesos de lluvia cara a la mejora del microclima urbano
  • Influencias de vidrios reciclados amorfos en cubiertas planas
  • Evaluación de la aplicabilidad de la técnica de la termografía infrarroja al reconocimiento del estado de elementos de hormigón