Servei d’inspecció i diagnosi de la fusta

Servei d’inspecció i diagnosi de la fusta

aularq biotecnologia diagnosis madera aidima

 

 

L’objectiu d’aquest servei tècnic, que AIDIMA ofereix des de fa 20 anys, consisteix a determinar l’estat de la fusta d’un edifici o immoble de forma tècnica i fiable.

aidima fusta madera inspeccio aularq

 

Els danys i defectes en els elements de fusta solen ser degut a quatre factors:

  • Degradació biòtica causada per l’acció d’organismes xilòfags (tèrmits, corcs, fongs de podridura o cromògens).
  • Degradació abiòtica, causada per exposició a la intempèrie (radiació solar, aigua, vent) o a el foc.
  • Inestabilitat dimensional, clivelles, esquerdes causades per la dilatació asimètrica de la fusta (vinclaments, deformacions).
  • Manca de qualitat estructural, defectes per l’envelliment de la fusta, deficiències de el càlcul estructural o per defectes interns (nusos, clivelles, etc.)

Aquest servei permet caracteritzar exactament la fusta en obra (espècie, grau de degradació, humitat, resistència i classe resistent) i determina les necessitats exactes de l’estructura pel que fa a substitució, reforç o tractament dels elements de fusta. Això evita que s’executin tractaments, eliminacions o substitucions innecessàries, que habitualment són de cost elevat. La caracterització de la fusta pel que fa a propietats mecàniques permet també que l’arquitecte, aparellador o calculista d’estructures s’efectuï amb seguretat i garanties els càlculs estructurals necessaris.

Anar a AIDIMA