TONI
Antoni Griera i Cura, Arquitecte

Ex Professor de càlcul d’Estructures a l’ETSAB de la UPC, Professor col.laborador a la Fundació de la UPC del Master Estructures a l’Arquitectura. Arquitecte especialitzat en Rehabilitació Patrimonial. Ha realitzat intervencions patrimonials per: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació (SPAL), Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, diferents Ajuntaments (Sabadell, Santa Margarida i Els Monjos, Vilassar de Dalt, Manresa, etc.) i diversos edificis catalogats de propietat privada.
Fundador de AG Laboratori, organització nascuda DE i PER la Rehabilitació amb capacitat per realitzar Diagnosis integrals d’edificis històrics des del sòl fins la coberta. Es disposa de diferents prototips nascuts d’activitats de R+D+i pròpia. AG actualment té un conveni amb la UPC, anomenat “Alianza AG-UPC”.